Petiční arch

Vize spolku Sýkora 2020 Informační léták

Kdo jsme a cíl spolku Sýkora 2020

Červenec 2015 Kouzlo světla rozzáří Louny

Leden 2017 Josef Pleskot položí na piazzettu divadla dílo Zdeňka Sýkory

Září 2017 Sbírka na úpravu piazzetty Vrchlického divadla s použitím díla Zdeňka Sýkory

Květen 2018 Spolek Sýkora předá městu Louny 1,4 milionu korun na úpravu divadelní piazzetty

 


Červen 2019: Sýkorova piazzetta je hotová

Úprava piazzetty Vrchlického divadla v Lounech je u konce. Prostranství má podobu černobílé geometrické kompozice, kterou na přelomu let 1962 a 1963 vytvořil ve světě uznávaný malíř a lounský rodák Zdeněk Sýkora na plechovou divadelní oponu. K divadlu se motiv symbolicky vrací po více než patnácti letech, kdy opona nenávratně zmizela, a rok před stým výročím Sýkorova narození.

„Když stavěli Eiffelovu věž, zdaleka ne všichni byli nadšení. A dnes je to symbol Paříže. Věříme, že i Sýkorova piazzetta se stane symbolem města Louny a bude po chrámu sv. Mikuláše další dominantou a oblíbeným cílem návštěvníků,“ uvedla předsedkyně Spolku Sýkora 2020 Jolana Planičková.

Na realizaci Sýkorovy piazzetty přispěly desítky dárců v rámci veřejné finanční sbírky, kterou Spolek Sýkora uspořádal. Vynesla 1 674 550 korun. Celý výtěžek byl předán Městu Louny na realizaci.

Nejvyšší částku – 850 tisíc korun – darovala Sýkorova manželka, paní Lenka. 150 tisíc korun poslala Nadace Charty 77 a pražská Galerie Zdeněk Sklenář piazzettu podpořila 33 333 korunami.

Město Louny připravuje slavnostní otevření piazzetty,  které se uskuteční 15. 7. od 17.00 hodin.

Činnost spolku tímto nekončí. „Chceme nadále propagovat Sýkorovo dílo a vrátíme se také k pořádání festivalu Kouzlo světla, který představuje audiovizuální umění,“ uvedla Jolana Planičková. Třetí ročník festivalu se uskuteční 20. září 2019.


KVĚTEN 2019 Sbírka na úpravu piazzetty Vrchlického divadla se chýlí ke konci

Veřejná finanční sbírka na realizaci piazzetty Vrchlického divadla v Lounech, která bude mít podobu černobílé geometrické kompozice světoznámého umělce a lounského rodáka Zdeňka Sýkory, se chýlí ke konci. K dnešnímu dni vynesla 1 674 550 korun. Výtěžek Spolek Sýkora 2020 předá Městu Louny na realizaci, která právě probíhá. Sbírka bude oficiálně ukončena ke dni 30. 6. 2019.

Sbírku Spolek Sýkora 2020 vyhlásil na podzim 2017. „Do sbírky přispěly desítky dárců – fyzické osoby, skupiny, organizace i společnosti. Oslovili jsme lounskou veřejnost a obdivovatele díla Zdeňka Sýkory v České republice i v cizině. Částky se pohybují od stokorun po statisíce. Vybranou sumu považujeme za úspěch,“ uvedla předsedkyně spolku Jolana Planičková.

Nejvyšší částku – 850 tisíc korun – darovala Sýkorova manželka, paní Lenka. 150 tisíc korun poslala Nadace Charty 77 a pražská Galerie Zdeněk Sklenář piazzettu podpořila 33 333 korunami.

Veškeré vybrané peníze jsou určené na realizaci piazzetty Vrchlického divadla. Již v červnu 2018 spolek předal částku 1,4 milionu korun Městu Louny. Dalších 200 tisíc pak v září téhož roku. Zbývající sumu předá v nejbližších dnech.

Na realizaci díla Zdeňka Sýkory ve veřejném prostoru mimo rámec sbírky přispěly i další subjekty, které příspěvek zaslaly přímo Městu Louny. Jde o Nadaci ČEZ, která poskytla 525 000 korun. Firma Ekostavby Louny, s. r. o., přispěla 150 tisíc korun. Za tuto částku odkoupila betonové koule před Vrchlického divadlem, které jsou nyní umístěny na Zeleném náměstí.

Sýkorova piazzetta by měla být dokončena v polovině letošního roku.

Činnost spolku tímto nekončí. „Chceme nadále propagovat Sýkorovo dílo a vrátíme se také k pořádání festivalu Kouzlo světla, který představuje audiovizuální umění,“ předestřela Jolana Planičková.


LISTOPAD 2018

Práce na piazzettě Vrchlického divadla v Lounech, jež má mít podobu černobílé geometrické kompozice, kterou v roce 1962 navrhl na divadelní protipožární oponu téhož divadla malíř Zdeněk Sýkora, se dočasně pozastavily. Dokončení finálního nátěru odsunul investor, Město Louny, na příští rok. 

„Bohužel už v letních měsících došlo k průtahům na stavbě o několik týdnů a posunutí termínu dokončení na listopad. Ani ten se nakonec nepodaří dodržet kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám, které nedovolují další postup prací. Proto se investor rozhodl pokračovat v příštím roce. Mohu ujistit, že činnost spolku nadále pokračuje a dál pořádáme veřejnou finanční sbírku, jejíž výtěžek je určen na realizaci Sýkorovy piazzetty,“ uvedla předsedkyně Spolku Sýkora 2020 Jolana Planičková. 

Finanční sbírku Spolek Sýkora 2020 vyhlásil v září 2017. Do dnešního dne je na účtu  1 668 216 korun. „Pokračujeme jak v propagaci projektu, tak finanční sbírky. Část sbírky – 1,6 milionu korun – jsme již předali městu Louny. Věříme, že přispějeme ještě vyšší sumou,” dodala Planičková.  

Ve finálním černobílém nátěru nelze pokračovat kvůli vysokému stupni vlhkosti podkladového betonu. Ten nestihl kvůli horším klimatickým podmínkám vyschnout dostatečně rychle. Nepomohlo ani vytápění v provizorním stanu, který byl kvůli dalšímu postupu  postaven před divadlem. „Dle daných technologických postupů je nutné, aby beton vykazoval maximální vlhkost kolem 4 procent. I přes snahu optimalizovat vlhkost vytápěním stanu byla posledním měřením zjištěna stále vysoká hodnota vlhkosti podkladního betonu, a to 10-11 procent. Tyto hodnoty se v podstatě týdenním vytápěním stanu prakticky nezměnily.  S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto, že práce na dokončení finálního nátěru budou přerušeny a nátěr bude proveden až v první polovině příštího roku,“ vysvětlila vedoucí odboru Správy majetku Městského úřadu Louny Blanka Sunkovská. 

Autor projektu architekt Josef Pleskot: „Ze strany projektové dokumentace je vše v pořádku. Navrhovali jsme předepsanou recepturu betonu, za kterou si stojíme a která měla vyhovět. Za prvé nevíme, co je tady za beton, a za druhé se betonovalo příliš pozdě na to, aby mohl včas vyzrát. Odtrhové zkoušky navíc ukázaly, že gletovaný povrch se oddělil od spodní vrstvy. Je to pravděpodobně důsledek špatného technologického postupu zhotovitele. Následně jsme tedy nechali zbrousit vrchní vrstvu betonu s tím, že firma, která má na starosti finální černobílý nátěr, si s tímto poradí.“

Zakázku za 5 750 000 Kč (6 957 500 Kč s DPH) získala děčínská společnost Sanex CZ, s.r.o. Cena nebyla navýšena o žádné vedlejší náklady.

Stavební práce začaly v červnu 2018 a měly trvat do poloviny září 2018. Zdržení nastalo také u stavby nového vchodu do Galerie města Loun, která se nachází v suterénu divadla. Zhotoviteli běží od 10. listopadu penále ve výši 17 tisíc korun za každý den prodlení, a to do doby dokončení a předání vchodu investorovi. 

Kompletní piazzettu i se Sýkorovou kompozicí, jenž nyní nelze dokončit kvůli nevhodným klimatickým podmínkám, chce  město předat veřejnosti nejpozději do 31. května 2019. Jde o nejzazší termín pro udržení finančního příspěvku od Nadace ČEZ. 

Předsedkyně Spolku Sýkora 2020
Jolana Planičková
www.sykora2020.cz
e-mail: spolek@sykora2020.cz
Tel: 602 685 025


9. 11. 2018: Piazzetta letos hotová nebude, dokončí se v příštím roce
V těchto dnech měl být realizován finální černobílý nátěr piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory. Bohužel beton stále vykazuje vyšší procento vlhkosti a není možné pokračovat. Město Louny, které je investorem projektu, se proto rozhodlo dokončení odložit na příští rok. „V souvislosti s provedením finálního nátěru je dle daných technologických postupů nutné, aby beton vykazoval maximální vlhkos...t kolem 4 procent. I přes snahu optimalizovat vlhkost betonu vytápěním stanu, byla posledním měřením zjištěna stále vysoká vlhkost podkladního betonu (10 - 11%), tyto hodnoty se v podstatě týdenním vytápěním stanu prakticky nezměnily. Práce na dokončení finálního nátěru budou přerušeny a nátěr bude proveden až v první polovině příštího roku,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku Blanka Sunkovská.

Spolek Sýkora 2020 pokračuje dál ve své činnosti, hlavním úkolem je nyní zajištění finanční sbírky, která začala v září 2017 a nadále běží.

 

Září 2018: Realizace Sýkorovy piazzetty potrvá déle

Úprava piazzetty před Vrchlického divadlem v Lounech potrvá déle, než se původně předpokládalo. Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám v druhé polovině letních prázdnin a průtahům při řešení problému s hydrantem došlo k posunutí termínu dokončení prací na listopad. Z toho důvodu Spolek Sýkora 2020 ruší původně avizovaný termín Slavnostního představení Sýkorovy piazzetty, které se mělo odehrát v sobotu 3. listopadu.

„Bohužel investor Město Louny a ani stavební firma nemohou zaručit, že bude Sýkorova piazzetta do začátku listopadu hotová. Proto jsme se rozhodli původní termín akce zrušit a jednáme s vedením Vrchlického divadla o náhradním datu konání,“ uvedla předsedkyně Spolku Sýkora 2020 Jolana Planičková.

Podle původního harmonogramu měla být Sýkorova piazzetta dokončena nejpozději v polovině září. Ovšem kvůli vysokým teplotám se nemohla vylévat betonová podkladová deska. Hrozilo, že by popraskala a následný nátěr černobílé geometrické kompozice by nebylo možné vytvořit. Další několikatýdenní zdržení nastalo kvůli neočekávanému problému se starým hydrantem, který nebylo možné zkrátit podle výšky schodu, a bylo tedy nutné objednat nový, který byl přesunut na jiné místo.

Podle aktualizovaného harmonogramu by měly práce skončit v první polovině listopadu.

 

Září 2018: Na Sýkorovu piazzettu lidé poslali přes 1,6 milionu korun

Bezmála dvě stě lidí darovalo peníze na realizaci díla světoznámého výtvarného umělce Zdeňka Sýkory v jeho rodných Lounech. Do veřejné finanční sbírky, kterou Spolek Sýkora 2020 vyhlásil před rokem, poslali 1 660 105 korun. Veškerý výtěžek spolek věnuje Městu Louny na realizaci projektu, která právě probíhá.

Dílo Zdeňka Sýkory – černobílá geometrická kompozice, kterou v roce 1962 navrhl na divadelní protipožární oponu a která se během rekonstrukce divadla v letech 2001 – 2003 ztratila, bude na piazzettě Vrchlického divadla v Lounech.

„Ze sumy máme obrovskou radost a všem dárcům děkujeme. Lidé posílají částky od několika stovek do sta tisíců korun,“ uvedla předsedkyně Spolku Sýkora 2020 Jolana Planičková.

V červnu 2018 spolek předal část sbírky, částku 1,4 milionu korun, městu Louny. Dalších 200 tisíc korun na konto městského úřadu převedl před několika dny. „Sbírka stále pokračuje. Věříme, že městu budeme moci na realizaci přispět ještě více. Oslovujeme firmy a jednáme s dalšími dárci,“ dodala Planičková.

Zakázku za 5 750 000 Kč (6 957 500 Kč s DPH) získala děčínská společnost Sanex CZ, s.r.o. Stavební práce začaly v červnu a měly trvat do poloviny září. Vinou nevhodných klimatických podmínek došlo ke zdržení stavby o několik týdnů.

Předsedkyně Spolku Sýkora 2020 Jolana Planičková
www.sykora2020.cz
e-mail: spolek@sykora2020.cz
Tel: 602 685 025

 

Zisk ocenění v soutěži veřejných sbírek na obnovu památek

Spolek Sýkora 2020 uspěl v soutěži veřejných sbírek na opravu památek MÁME VYBRÁNO. Získal třetí místo v kategorii Cena redakce PROPAMÁTKY. Spolek pořádá veřejnou finanční sbírku na rekonstrukci prostranství před Vrchlického divadlem v Lounech, které bude mít podobu černobílé geometrické kompozice malíře Zdeňka Sýkory.

„Z ocenění, které se uděluje za inspirativní prezentaci sbírek, máme velkou a velmi si ho vážíme. Zasloužil se o něj celý tým spolku,“ uvedla předsedkyně Spolku Sýkora 2020 Jolana Planičková.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 29. května v dominikánském klášteře v Praze. Spolek Sýkora 2020 zabodoval v kategorii, kde kvalitu prezentace finančních sbírek posuzovali redaktoři pořadatele. Soutěž pořádá Institut pro památky a kultury od roku 2012.

Projekt MÁME VYBRÁNO upozorňuje na příběhy památek, které se daří zachraňovat a opravovat za pomoci veřejných sbírek. Soutěží se ve třech kategoriích – finančně nejúspěšnější sbírka, Cena veřejnosti a Cena redakce PROPAMÁTKY, více na www.propamatky.info a www.mamevybrano.cz

Spolek Sýkora 2020 finanční sbírku vyhlásil v září roku 2017. Doposud se podařilo vybrat přes 1,5 milionu korun. Celý výtěžek je určen na realizaci úpravy piazzetty před Vrchlického divadlem. Výtěžek spolek předá městu Louny.