Spolek Sýkora 2020 vznikl v Lounech v červnu roku 2015. Jeho cílem je získat podporu pro vytvoření “Sýkorovy piazzetty” před lounským divadlem podle návrhu architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové (na vizualizacích spolupracoval Andrej Škripeň). Projekt by měl být realizován nejpozději do roku 2020, kdy uplyne sto let od narození významného umělce a lounského rodáka Zdeňka Sýkory.

O realizaci některého Sýkorova díla ve veřejném prostoru města Loun se uvažuje přes deset let, z předchozích plánů ale vždy sešlo. V roce 2014 město zadalo vypracování studie na úpravu prostranství před Vrchlického divadlem s využitím Sýkorovy geometrické kompozice z roku 1962, kterou navrhl na kovovou protipožární oponu tehdejšího divadla. Tato unikátní opona se ovšem během rekonstrukce divadla v letech 2001–2003 ztratila, zřejmě skončila ve sběrných surovinách. Nyní ji připomíná pouze velkoformátová fotografie ve vstupní hale.

Vedle veřejné propagace projektu si vytyčil cíl oslovit partnery a sponzory, kteří by se na realizaci mohli finančně podílet. Město Louny se k přípravě realizace projektu, i díky aktivitám spolku, vrátilo v polovině roku 2016.

Jolana Planičková, předsedkyně spolku Sýkora 2020 (od května 2017): Zadáním vypracování projektové dokumentace architektovi Josefu Pleskotovi a jeho týmu a uzavřením licenční smlouvy na použití díla s Lenkou Sýkorovou realizace projektu vykročila správným směrem. Nechceme, aby Město Louny neslo celou finanční zátěž samo, a proto jsme připraveni pomoci se zajištěním dostatečného obnosu.

Josef Pleskot, architekt: Osobně si myslím, že když Zdeňka Sýkoru uznal celý svět, měly by jej Louny také uznat, ale nejen to, vpravdě by jej měly oslavit.

Jiří Jiroutek, předseda spolku Sýkora 2020 (červen 2015 - květen 2017) : Cílem našeho spolku je stát se partnerem města Loun a pomoci se zajištěním dostatečného finančního obnosu pro realizaci náměstíčka. Projekt piazzetty si zaslouží širší pozornost a jistě osloví nejen milovníky umění, ale stane se také významným turistickým lákadlem. Zdeněk Sýkora proslavil svou tvorbou město Louny u nás i ve světě a piazzetta bude důstojnou připomínkou jeho celoživotního díla.

Pro členy
Členství ve spolku vzniká dnem, kdy Členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Návrh na přijetí nového člena musí na členské schůzi navrhnout jeden ze členů a s přijetím nového člena musí souhlasit všichni přítomní členové spolku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Pro více informací o členství prosím pište na spolek@sykora2020.cz

Stanovy spolku Sýkora 2020 ke stažení ZDE

KONTAKTY
Sýkora 2020, z.s. 
Žatecká 186,440 01 Louny

spolek@sykora2020.cz

Fakturační údaje
Sýkora 2020, z.s.
Žatecká 186
440 01 Louny
IČO: 04295188