Nizozemské město Gorinchem, švýcarská Basilej, Praha a od června roku 2019 i město Louny. Tam všude lze najít ve veřejném prostoru dílo světově uznávaného malíře Zdeňka Sýkory.

Kdo jsme?
Spolek Sýkora 2020 vznikl v Lounech v červnu roku 2015. Cílem činnosti spolku bylo zajistit veřejnou podporu projektu úpravy malého náměstí před Vrchlického divadlem v Lounech podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové (spolupráce Andrej Škripeň).
Studie vznikla v roce 2014 na základě zadání Města Loun, jehož řešením mělo být umístění díla Zdeňka Sýkory v intravilánu města. Náměstíčko neboli piazzetta má podobu černobílé geometrické kompozice z roku 1962, kterou Zdeněk Sýkora navrhl původně na železnou protipožární divadelní oponu. Jedinečné dílo se ale nedochovalo. Opona zmizela během rekonstrukce divadla v letech 2001–2003. 
V roce 2020 uplyne sto let od narození Zdeňka Sýkory. Částečným splacením dluhu, který město kvůli ztracené oponě vůči němu má, by byla oslava tohoto významného výročí právě na Sýkorově piazzettě před divadlem. Věříme, že toto dílo obohatí architektonickou podobu města a přitáhne do Loun také obdivovatele Sýkorovy tvorby z celého světa.

Co se nám podařilo?
V listopadu 2015 spolek uspořádal setkání pro veřejnost a městské zastupitele. Pozvání přijali autoři návrhu piazzetty Josef Pleskot a Lenka Sýkorová, kteří přítomným projekt podrobně představili.
Petici na podporu realizace piazzetty, kterou podepsalo přes jeden tisíc lidí, jsme předali vedení města.
V pondělí 20. června 2016 schválilo zastupitelstvo města studii piazzetty a zadání zpracování projektu studiu AP ATELIER Josefa Pleskota a uzavření licenční smlouvy na použití díla s Lenkou Sýkorovou.
V pátek 15. července 2016 spolek uspořádal první ročník festivalu Kouzlo světla.
V pátek 14. července 2017 spolek uspořádal druhý ročník festivalu Kouzlo světla. Představilo se 11 úmělců, akci navštívilo přes pět tisíc lidí. 
Ve středu 15. listopadu 2017 spolek uspořádal druhé představení projektu Sýkorova piazzetta. Komponovaného večera se účastnili autoři návrhu architekt Josefa Pleskota a Lenka Sýkorová, kmotr finanční sbírky Jiří Bartoška a další hosté. 
V pondělí 11. prosince 2017 schválilo zastupitelstvo města investiční rozpočet na rok 2018, jehož součástí je také realizace Sýkorovy piazzetty.
V úterý 29. května 2018 jsme převzali ocenění v soutěži veřejných sbírek na opravu památek MÁME VYBRÁNO. Získali jsme třetí místo - Cena redakce PROPAMÁTKY. Ocenění se uděluje za inspirativní prezentace veřejných sbírek v roce 2017.
V červnu 2019 jsme ukončili veřejnou finanční sbírku. Celý výtěžek jsem věnovali Městu Louny na realizaci Sýkorovy piazzetty. 

Projekt: Úprava piazzetty Vrchlického divadla s použitím díla Zdeňka Sýkory
Investor: Město Louny
Spoluautoři návrhu a projektu: Josef Pleskot a Lenka Sýkorová
Projektant: AP ATELIER Josefa Pleskota (spolupráce s Andrejem Škripeněm, Veronikou Škardovou a Zdeňkem Rudolfem)

Zhotovitel: Sanex CZ, s.r.o.
Náklady: 5 750 000 Kč (6 957 500 Kč s DPH)
Součástí projektu je také úprava vstupu do Galerie města Loun, která se nachází v suterénu divadla, na bezbariérový.
Termín realizace: 1. 6. - 16. 9. 2018. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v letních měsících došlo ke zdržení stavby. Město Louny před dokončením vypovědělo firmě Sanex CZ smlouvu. Dokončení díla - finální nátěr černobílé kompozice zadalo město společnosti Coming Plus.
24. června 2019 byla realizace dokončena.

Jolana Planičková, předsedkyně spolku Sýkora 2020 (od května 2017): Když stavěli Eiffelovu věž, zdaleka ne všichni byli nadšeni. A dnes je to symbol Paříže. Věříme, že i Sýkorova piazzetta se stane symbolem města Louny a bude po chrámu sv. Mikuláše další dominantou a oblíbeným cílem návštěvníků.

Josef Pleskot, architekt: Osobně si myslím, že když Zdeňka Sýkoru uznal celý svět, měly by jej Louny také uznat, ale nejen to, vpravdě by jej měly oslavit.

Jiří Jiroutek, předseda spolku Sýkora 2020 (červen 2015 - květen 2017) : Cílem našeho spolku je stát se partnerem města Loun a pomoci se zajištěním dostatečného finančního obnosu pro realizaci náměstíčka. Projekt piazzetty si zaslouží širší pozornost a jistě osloví nejen milovníky umění, ale stane se také významným turistickým lákadlem. Zdeněk Sýkora proslavil svou tvorbou město Louny u nás i ve světě a piazzetta bude důstojnou připomínkou jeho celoživotního díla.

KONTAKTY
Sýkora 2020, z.s. 
Žatecká 186,440 01 Louny

spolek@sykora2020.cz

Fakturační údaje
Sýkora 2020, z.s.
Žatecká 186
440 01 Louny
IČO: 04295188

© Pavel Planička, Spolek Sýkora 2020