Spolek Sýkora 2020 vyhlásil veřejnou finanční sbírku na realizaci úpravy piazzetty Vrchlického divadla v Lounech, která bude mít podobu černobílé geometrické kompozice světoznámého umělce a lounského rodáka Zdeňka Sýkory. Celý výtěžek spolek předá Městu Louny, které realizaci projektu připravuje.

Jolana Planičková, předsedkyně Spolku Sýkora 2020: „V tuto chvíli nemáme představu, kolik peněz se sejde, ale věříme, že částka bude dostatečně velká pro úspěšnou realizaci. Naším cílem je vybrat co nejvyšší částku. Budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek."


Číslo účtu - převod CZK v ČR: 2800851507/2010 

Vedeného u: FIO banka, a.s.
Variabilní symbol: viz. popis (nepovinný údaj)

Veřejná sbírka:
Finanční příspěvky do sbírky jsou přijímány pouze bezhotovostním převodem na účet sbírky.
Pokud není dárcem vysloveno přání/souhlas se zveřejněním dárce, je příspěvek anonymní.

Pokud variabilní symbol není uveden nebo je uveden jakýkoli symbol s výjimkou: 2020 je platba považována za standardní příspěvek do sbírky podle zákona 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Pokud je uveden variabilní symbol 2020, je takovýto příspěvek považován za příspěvek s přáním a souhlasem ke zveřejnění a majitel účtu i výše příspěvku bude uvedena na www stránkách spolku/sbírky.

Fyzickým nebo právnickým osobám, které projeví zájem, vystaví spolek Potvrzení o daru nebo Darovací smlouvu. Kontaktujte nás prosím na našem e-mailu spolek@sykora2020.cz

Převod hotovosti na účet:
Příspěvek do sbírky může být zaslán poštovní poukázkou typu A z kterékoli pobočky České Pošty.
V poukázce vyplňte údaje dle výše uvedeného popisu. 

Seznam vážených přispěvatelů, kteří si přejí být zveřejněni:
Zde jsou uváděni pouze Ti dárci, kteří si přejí být zveřejněni a uvedli variabilní symbol: 2020.
Děkujeme. 

Jméno:                                              Částka v Kč
Jarka Havlíčková                                   500,-
Martin Schovanec                               1 000,-
Jolana a Pavel Planičkovi                   5 000,-
Jan Jíra                                               3 000,-
Vladimír Hubička                               10 000,-
Karáskovi                                             5 000,-
Markéta Singerová                              1 000,-
Lunamed, s. r. o.  - Iveta Bušáková    10 000,-
Zdeněk Svěrák                                   10 000,-
Jakub Jíra                                             2 000,-
Jan Grunt, Kateřina Krejčová               1 000,-
Ester a Tomáš Polcarovi                      2 000,-
Stanislava Černá                                  5 000,-
Radek Singer                                       1 000,-
Mirka a Petr Šimánkovi                        5 000,-
Gabriela Votýpková                              3 000,-
Jiří Zahrádka                                        1 500,-
Helena a Bohumír Roedlovi                    500,-
Marie a Jan Schejbalovi                       2 000,-
Pavěl a Štěpánka Slezákovi                10 000,-
Eva a Jaroslav Boudovi                       10 000,-
Alena Hlaváčková                                     500,-
Petr Hlaváček                                           500,-
Josef Novák                                           1 000,-
František Vyskočil                               10 000,-
Olga Kahlová                                         1 000,-
Jiří Hubička                                           3 000,-
Richard Pecha                                      1 500,-
Eva a Radim Vejvodovi                         2 000,-
Iva Feldbacherová                                 1 000,-
Vladimír Ledvina                                    1 000,-
Michal Caban & Černá                         12 020,-
Aleš Špičák                                            5 000,-
Jorga Fialová                                        10 000,-
Dana a Láďa Polanovi                          10 000,-
Markéta Child                                         1 000,-
Helena Laksová                                      2 000,-
Jitka Kotorová s rodinou                       10 000,-
Jiří Jiroutek                                             2 500,-
Jaroslav Brabec                                      5 000,-
Kardio Bušák Louny                              30 000,-
Miroslava Kučerová                                1 000,-
Hana a Vladimír Budínských                 10 000,- 
Václav Bárta                                           2 000,-
Calm Down Production                         10 000,-
Jana Laxová                                              500,-
Miroslav Velfl                                         10 000,-
Václav Šašek                                             200,-
Vajdové a Hanak                                    1 500,-
Ackermann Architekti s.r.o                    15 000,-
Zdeněk Křenek                                        5 000,-
Jan Smutný                                             5 000,-
Jan Žalud                                                1 000,-
Vladimír a Věra Drápalovi                       3 000,-
ARTSTAQ s.r.o.                                     11 111,-
Petr Farkaš                                            2 020,-
Zbyněk Fibich                                         5 000,-
Pavel Čermák                                         5 000,-
Eva Kalinová                                             500,-
Jindřich Ploch                                         1 200,-
Radmila Plochová                                  1 200,-
Margot Kratochvílová                             1 111,-
Alena Pomajzlová                                  3 000,-
Veronika a Ondřej Benešovi                  3 000,-
Jan Slunečko                                        10 000,-
Galerie Zdeněk Sklenář                        33 333,-
Martina Bečvářová                                 1 000,-
Zuzana a František Stejskalovi              5 000,-
Agro Lipno, s. r. o.                                20 000,-
ČSOB                                                   15 000,-
Duňa Slavíková                                      5 000,-
Anna Hesová                                          1 000,-
Digon s. r. o.                                           2 000,-
P. Sochor STK Louny                             2 000,-
Miroslava Strnadová                              3 000,-
Milan Marek                                           5 000,-
Vlastimil Jedlička                                   3 500,-
Liliana a Enrico Mauro                           3 000,-
Nadace Charty 77                              150 000,-
Lenka Sýkorová                                 850 000,-
Vít Formánek s rodinou                          1 500,-
Eva Bublíková                                        2 000,-
Tereza Konrádová                                     500,-
Marie Daňková s rodinou                        1 000,-
Dagmar Godycká                                    2 000,-
Simona a Karel Pichertovi                      2 000,-
Ilona a Václav Šimice                             1 000,-
Markéta a Roman Kaderovi                    5 000,-
Marie a Jan Schejbalovi                         1 000,-
Marek Pavlíček a Tereza Kolčavová      3 000,- 
Venuše Mirovská                                   1 000,-
Pavel Marada                                           500,-
Václav a Evelína Budilovi                      2 000,-
Jan Valt                                                    500,-
Mark Havlíček                                          250,-
Beáta Havlíčková                                     250,-
Jiří a Hana Chrostkovi                           3 000,-
David Šlajs                                             1 000,-
Věra Pokorná a Martin Sládek               1 000,-
Václav Malina                                         1 000,-
Jana Kottková Peterková                          500,-
Jarmila Kolčavová a Petr Kolčava        10 000,-
Eliška Daňková                                         600,-
Veronika Daňková                                    600,-
Jana a Pavel Hynkovi                             2 000,-
Jana Hertel s rodinou                             2 000,-
Denisa Hofman s rodinou                      2 000,-
Anna Vančátová                                       500,-
Jan Samec                                             1 000,-
Miroslava Nová                                         500,-
Tereza Brabcová                                    1 000,-
Markéta Brabcová                                  1 000,-
Anna K. Menzelová                                1 000,-
Eva M. Menzelová                                  1 000,-
Jiří Menzel                                              1 000,-
Olga Menzelová                                      1 000,-
Karolína Mitášová                                      500,-
Denisa Mitášová                                        500,-
Kateřina Smetanová                               1 000,-
Helena Stejskalová                                 1 500,-
Alena Charvátová                                   1 000,-
Anna Planičková                                     1 000,-
Miloš Šejn                                                5 000,-
Jan Planička                                            1 000,-
Petr Slezák                                              5 000,-
Kateřina Matějková                                 1 000,-
Zdeňka Řeháková                                  2 000,-
Jitka Čermáková                                    1 111,-
Šárka a Jiří Peterkovi                             1 000,-
Mia Valentýna Verissimo                        1 000,-
Jindřich Rais                                              500,-
Miloslav Hynek                                       1 000,-
Marie Hynková                                       1 000,-
Radek Vlasák                                         2 000,-

Děkujeme i těm přispěvatelům, kteří si nepřáli uvést svoje jméno. 

STAV SBÍRKY K 8. 5. 2019:        1 674 550 korun 

Sbírka je uzavřena. Celý výtěžek je předán Městu Louny.

Městu Louny přispěla Nadace ČEZ 525 000 korun (2017: 200 000 Kč, 2018: 325 000 Kč) 
Firma Ekostavby Louny, s. r. o. přispěla na realizaci 150 000 korun. Za částku odkoupila betonové koule před Vrchlického divadlem, které budou umístěny na jiném veřejném prostranství - Zeleném náměstí. 

      

Dne 11. 6. 2018 Spolek Sýkora předal část sbírky - 1 400 000 korun - městu Louny. Více ZDE
Dne 11. 9. 2018 Spolek Sýkora předal část sbírky -  200 000 korun - městu Louny.