Architekt Josef Pleskot: 
 Nejsem úplně rád, když vzniká projekt jen na základě objednávky: práce se odvede a nevznikne spolupráce a přátelství. Velmi si vážím toho, že díky tomuto   projektu vznikla jak spolupráce, tak kamarádství s Lenkou  Sýkorovou a spolkem Sýkora 2020. Doufám, že i město je tomuto projektu nakloněné. Vytváříme   zde něco naprosto výjimečného, nenajdeme v  Čechách moc podobných realizací. Jsem přesvědčen, že díky piazzettě Louny zarezonují.

 

 Tomáš Polcar, malíř a sochař:
 Proč tento projekt podporuji? Spíš se divím, proč ho někdo nepodporuje. Po skvělém architektonickém počinu v podobě Galerie Benedikta Rejta tu můžeme mít   další věc, která Louny posune. A jsem rád, že je to zrovna věc od Zdeňka Sýkory a architekta Josefa Pleskota. Moc se na ni těším a věřím, že bude. Je   výborné, že v rámci projektu dojde i k úpravě vstupu do Galerie města Loun. Propojenost celého prostoru tak dává smysl.
 

 

 Ester Polcarová: 
 Myslím si, že piazzetta je skvělý projekt a Zdeněk Sýkora je taková osobnost, na kterou můžeme být hrdí, a bylo by dobré to připomenout. Moc tuto realizaci městu     Louny přeji a myslím, že by se mohla stát inspirací pro další smysluplné architektonické projekty a úpravy veřejného prostoru města.

 


 

 Ředitel Vrchlického divadla Vladimír Drápal:
 Projekt podporuji proto, že Zdeněk Sýkora je pro mě synonymem vytrvalosti a věrnosti dílu. V jisté chvíli se mohl věnovat věci, která byla úspěšná, ale přesto šel dál,   hledal a nacházel. Podle mě tato věrnost sama sobě, originalita a snaha nepodbízet se komerčnosti, ale naopak naslouchat své vášni, se v piazzettě odráží. 
 


 

 Radim Vejvoda a Eva Vejvodová, výtvarní umělci: 
 Není pochyb, že piazzetta je něco, co by prospělo každému městu a místu. Je to úžasná věc. Lidé, jako byl Zdeněk Sýkora, jsou velikáni, na nichž stojí život.   Zdeněk Sýkora se řadí mezi osobnosti, jakými byli Picasso, Léger či Matisse. Proto jsme přesvědčeni, že je potřeba napřít všechny síly a všude, kde je prostor,   a především pak v jeho milovaných Lounech, postavit něco, co by ho připomínalo. Na Zdeňka Sýkoru vzpomínáme jako na skvělého a velmi vstřícného člověka.
 

Sběratel umění Miroslav Velfl: 
 Ten nápad – doslova  otisknout  strukturu od Zdeňka Sýkory do piazzetty  před divadlem – je skvělej. Louny tím získají další  zajímavost a genius loci, který tu lze     najít v katedrále i na jiných místech ve městě a okolí, se ještě umocní.Projektu piazzetta tedy přeji vše dobré. Nejsem sice Louňák, ale jezdím sem často a už           poměrně dlouhou dobu.Jako sběratel umění si také  uvědomuji, jak tvorba Zdeňka Sýkory významně předběhla svou dobu. Myslím tedy , že by bylo úžasné, kdyby     v jeho rodných Lounech vznikla tak významná realizace jeho díla ve veřejném prostoru.

 

 Josef Kabát, kastelán zámku Nový Hrad Jimlín:
 Jsem v Lounech teprve krátkou dobu. Velmi často slýchám nářky na to, že se v Lounech nic neděje, kultura skomírá a není kam jít. Překvapující je, že zaznívají         převážně z úst místních obyvatel. Moje zkušenost je zcela jiná. Vnímám Louny jako město s velice bohatou kulturní tradicí a bohatou kulturní současností. Zvlášť v     kontextu kulturního dění některých dalších, třeba i větších, měst v Ústeckém kraji. Vrácením Sýkorova díla do prostoru Vrchlického divadla by mohl vzniknout     hmatatelný a nepřehlédnutelný důkaz toho, že kultura v Lounech neskomírá, ale žije naplno, a že Lounští mají být právem na co hrdí. Navíc spojení díla Zdeňka Sýkory a Josefa Pleskota slibuje, že vznikne místo s neopakovatelnou atmosférou, které bude přinášet lidem radost, ať už se na něm ocitnou při svých každodenních pochůzkách po městě, nebo k němu zamíří na nějakou kulturní akci.

 Zdeněk Sklenář, galerista:
 Věřím, že piazzetta se stane jedním z poutních míst naší země. Tento lounský projekt se může stát opravdu velikou stavbou.


 

 Jaroslav Brabec, profesor na katedře kamery FAMU, režisér, kameraman a fotograf:
 Nechápu, jak je možné, že se musí sbírat peníze a diskutovat o něčem, co by mělo být v zájmu města, které svou arogantní neznalostí nechalo zničit původní     Sýkorovu oponu. Stejně tak nechápu, proč krajská galerie neprosazuje tento smysluplný projekt, obzvláště když před 15 lety dílo umělce nedovedla ochránit. Doba   je proti výjimečnosti, průměr je kritériem, tak jako před cinkáním klíčů. Piazzetta budiž pochválena, ale ať se kolem toho už nevedou znevažující řeči závistivců. A ti,   kdo ji dovolili zničit, ať ji s omluvou alespoň podpoří a hrdě se hlásí ke jménu umělce, který byl vždycky hrdý na to, že je z Loun. 

 

 Zdeněk Svěrák, dramatik, scenárista, herec a autor písňových textů:
 Proč jsem přispěl na sbírku? Nejen proto, že jsem Zdeňka Sýkoru osobně znal a miloval, ale z přesvědčení, že to byl umělec, kterým by se jeho Louny měly pyšnit.

  Iveta Bušáková, praktický lékař:
 Zdeněk Sýkora patří k světově uznávaným umělcům a svoji uměleckou tvorbou se nesmazatelně zapsal do dějin moderního výtvarného umění. Bezesporu patří k   největším lounským rodákům a my bychom na to měli být hrdí. Líbí se mi také moment, že i z výšky bude piazzetta patřit k jedinečným poznávacím znamením Loun. A   věřím, že až Zdeněk Sýkora při své nebeské jízdě uvidí realizaci svého díla, řekne si: "Tam jsem žil rád, tam mě měli rádi."

 

 František Vyskočil, advokát, přední odborník na autorské právo, sběratel umění:
 Rád chodím pěšky, a to ne jenom po Praze, kde jsem doma, ale i po všech městech a vsích, do kterých mne osud zavane. A vždy se dívám, co kde mají hezkého ve   veřejném prostoru. Sochy, fontány, pěkně upravená náměstí, budovy. Podle toho lze velice dobře poznat, jaký je "náboj" obce, jací v ní žijí lidé. Jak jim na okolí,   společně sdíleném prostoru, záleží.  V Praze již delší dobu nic zajímavého nemáme, bohužel. Většina věcí, které stojí za pozornost, je dílem privátních investorů. O   to větší radost mi udělal projekt lounské piazzety před Vrchlického divadlem, který je jedinečným zpracováním díla Mistra Zdeňka Sýkory, a to z rukou a hlav   architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové. Velice držím palce, aby se dílo podařilo dokončit, protože něco takového můžeme my - Pražané - jen tiše a v dobrém závidět. Přeji hodně štěstí!

 Hana a Vladimír Budinských:
 Podporujeme s manželkou projekt PIAZZETTA, protože máme rádi město Louny. Vždy když se vracíme z dálky domů, uvědomujeme si při pohledu na Středohoří a     na nezaměnitelnou siluetu Mikuláše, jak je zde krásně. Piazzetta bude nejen důstojná pocta slavnému lounskému rodákovi Zdeňku Sýkorovi, ale bude to i viditelný     důkaz, že Louňáci a přátelé Loun dokáží pro své město společně něco udělat. Náklady realizace se odhadují na 5,7 milionu korun. Věříme, že sbírka vynese     nejméně 10% z této sumy a pevně doufáme, že se může přiblížit i milionu korun. Každý příspěvek je dobrý. Moc si přejeme, aby se dobrá věc podařila.

 Zdeněk Křenek, nakladatel:
 Podpořil jsem realizaci projektu Piazetta v krásných Lounech.
 Vážím si totiž tak vynikajících umělců evropského formátu, jakými jsou Zdeněk Sýkora a Josef Pleskot. Jde o dílo, které bezpochyby přetrvá, a obyvatelé budou       právem hrdí nejenom na gotický chrám sv. Mikuláše, ale i na tento vpravdě současný umělecký počin.

 

 Bohumír Roedl, lounský archivář a historik:
 Vzpomeňme si na vynikající architektonické počiny v Lounech v první polovině 20. století: Kotěrovu kolonii, Hausenblasův Jeruzalém, Polákův výstavní pavilón,       Librovu spořitelnu, nemluvě o dalších zajímavých projektech. A po roce 1950 a bohužel i 1989 ticho, přerušené jen Přikrylovou rekonstrukcí Galerie Benedikta Rejta   a snad i budovou Zichoveckého pivovaru. V piazzettě vznikne v Lounech po dlouhé době dílo trvalé hodnoty, jehož autory jsou světoznámý malíř Zdeněk Sýkora a   náš přední architekt Josef Pleskot spolu s Lenkou Sýkorovou. Připomenutí Sýkorova díla touto formou je nejlepší způsob, jak je představit nejen uměnímilovným     obyvatelům Loun, ale i vnímavým návštěvníkům našeho města.

 Petr Farkaš:
 
Svůj příspěvek vnímám jako povinnost vůči rodnému městu.