Připomeňte si minulý ročník:

V pátek 15. července 2016 spolek Sýkora 2020 uspořádal první ročník festivalu Kouzlo světla. Akce měla ohromný úspěch, přišlo několik tisíc lidí. Všem sponzorům a návštěvníkům děkujeme, bez Vás bychom to nedokázali.

O světelné instalace se postarali Jan Hladil a Roman Dušek. Audiovizuální projekci instalovali Vladimir 518 a David Vrbík. Taneční show předvedli tanečníci z komunity HD Zlouni. Děkujeme také Městské knihovně v Lounech za noční promítání krátkých filmových aktualit z Archivu AFS a Janu Francovi za jejich zapůjčení. Poděkování patří také děkanovi P. Werneru Horákovi, který umožnil netradiční nasvícení vitrážových oken v chrámu sv. Mikuláše.

Akci Kouzlo světla podpořilo mnoha sponzorů. Všem dárcům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a technické podpoře děkujeme:

                                                                                                                                          

 

 • Takada Industries Czech Republic
 • Kardio Louny s.r.o.
 • MUDr. Iveta Bušáková
 • Lunapharm s.r.o., Lékarna Na Široké
 • Ing. Libor Veselý
 • Ing. Milan Marek
 • Mgr. Štěpánka Slezáková
 • Přátelé Zdeňka Sýkory
 • Teraza a Vojtěch Vágnerovi
   

Na akci spolupracovali:
            
Technická podpora: 

Malířství Hrbek, Hotel Merlot

Autorem fotografií je Jiří Jiroutek