Spolek Sýkora 2020 vyhlásil veřejnou finanční sbírku na realizaci úpravy piazzetty Vrchlického divadla v Lounech, která bude mít podobu černobílé geometrické kompozice světoznámého umělce a lounského rodáka Zdeňka Sýkory. Celý výtěžek spolek předá Městu Louny, které realizaci projektu připravuje.

Jolana Planičková, předsedkyně Spolku Sýkora 2020: „V tuto chvíli nemáme představu, kolik peněz se sejde, ale věříme, že částka bude dostatečně velká pro úspěšnou realizaci. Naším cílem je vybrat co nejvyšší částku. Budeme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek."


Číslo účtu - převod CZK v ČR: 2800851507/2010 

Vedeného u: FIO banka, a.s.
Variabilní symbol: viz. popis (nepovinný údaj)

Veřejná sbírka:
Finanční příspěvky do sbírky jsou přijímány pouze bezhotovostním převodem na účet sbírky.
Pokud není dárcem vysloveno přání/souhlas se zveřejněním dárce, je příspěvek anonymní.

Pokud variabilní symbol není uveden nebo je uveden jakýkoli symbol s výjimkou: 2020 je platba považována za standardní příspěvek do sbírky podle zákona 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Pokud je uveden variabilní symbol 2020, je takovýto příspěvek považován za příspěvek s přáním a souhlasem ke zveřejnění a majitel účtu i výše příspěvku bude uvedena na www stránkách spolku/sbírky.

Fyzickým nebo právnickým osobám, které projeví zájem, vystaví spolek Potvrzení o daru nebo Darovací smlouvu. Kontaktujte nás prosím na našem e-mailu spolek@sykora2020.cz

Převod hotovosti na účet:
Příspěvek do sbírky může být zaslán poštovní poukázkou typu A z kterékoli pobočky České Pošty.
V poukázce vyplňte údaje dle výše uvedeného popisu. 

Seznam vážených přispěvatelů, kteří si přejí být zveřejněni:
Zde jsou uváděni pouze Ti dárci, kteří si přejí být zveřejněni a uvedli variabilní symbol: 2020.
Děkujeme. 

Jméno:                                              Částka v Kč
Havlíčková                                             500,-
Martin Schovanec                               1 000,-
Jolana Planičková                               5 000,-
Jan Jíra                                               3 000,-
Vladimír Hubička                               10 000,-
Karáskovi                                             5 000,-
Markéta Singerová                              1 000,-
Lunamed, s. r. o.                                10 000,-
Zdeněk Svěrák                                   10 000,-
Jakub Jíra                                             2 000,-
Jan Grunt, Kateřina Krejčová               1 000,-
Ester a Tomáš Polcarovi                      2 000,-
Stanislava Černá                                  5 000,-
Radek Singer                                       1 000,-
Mirka a Petr Šimánkovi                        5 000,-
Gabriela Votýpková                              3 000,-
Jiří Zahrádka                                        1 500,-
Helena a Bohumír Roedlovi                    500,-
Marie a Jan Schejbalovi                       1 000,-
P+Š Slezákovi                                     10 000,-
Eva a Jaroslav Boudovi                       10 000,-
Alena Hlaváčková                                  1 000,-
Josef Novák                                           1 000,-
František Vyskočil                               10 000,-
Olga Kahlová                                         1 000,-
Jiří Hubička                                           3 000,-
Richard Pecha                                      1 500,-
Radim Vejvoda                                      2 000,-
Iva Feldbacherová                                 1 000,-
Vladimír Ledvina                                    1 000,-
Michal Caban                                       12 020,-
Aleš Špičák                                            5 000,-
Jorga Fialová                                        10 000,-
Dana a Láďa Polanovi                          10 000,-
Markéta Child                                         1 000,-
Helena Laksová                                      2 000,-
Jitka Kotorová                                       10 000,-
Jiří Jiroutek                                             2 500,-
Miroslava Kučerová                                1 000,-
Hana Budínská                                     10 000,- 
Václav Bárta                                           2 000,-
Calm Down Production                         10 000,-
Jana Laxová                                              500,-
Miroslav Velfl                                         10 000,-
KardioLouny                                          15 000,-
Václav Šašek                                             200,-
Václav Jíra                                              1 500,-
Ackermann Architekti s.r.o                    15 000,-
Mahulena Křenková                                5 000,-
Jan Smutný                                             5 000,-
Jan Žalud                                                1 000,-
Vladimír Drápal                                       3 000,-
ARTSTAQ s.r.o.                                     11 111,-
Petr Farkas                                             2 020,-
Zbyněk Fibich                                         5 000,-
Pavel Čermák                                         5 000,-
Eva Kalinová                                             500,-
Jindřich Ploch                                         1 200,-
Radmila Plochová                                  1 200,-
Margot Kratochvílová                             1 111,-
Alena Pomajzlová                                  3 000,-
Veronika Hudečková  (Veronika a Ondrej Benesovi)   3 000,-
Jan Slunéčko                                        10 000,-

Děkujeme i těm přispěvatelům, kteří si nepřáli uvést svoje jméno. 

STAV KONTA k 16.1.: 2018:              371 322,-