Členství ve spolku vzniká dnem, kdy Členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Návrh na přijetí nového člena musí na členské schůzi navrhnout jeden ze členů a s přijetím nového člena musí souhlasit všichni přítomní členové spolku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Pro více informací o členství prosím pište na spolek@sykora2020.cz

Stanovy spolku Sýkora 2020 ke stažení ZDE