Spolek Sýkora 2020 je vlastníkem tří transparentních účtů vedených FIO bankou. Je tak zaručeno, že dary budou vynaloženy přesně na to, na co chcete přispět. 

V letošním roce připravujeme druhý ročník festivalu Kouzlo světla. První ročník podpořilo mnoha sponzorů. Všem dárcům děkujeme a budeme rádi za pomoc s financováním pokračování. K tomuto účelu je zřízen transparentní účet, na který každý může přispět libovolnou částkou 2601150644/2010. 

Vedle další propagace projektu Sýkorovy piazzetty si spolek Sýkora vytyčil i cíl: oslovit partnery a sponzory, kteří by se na realizaci mohli finančně podílet. Založili jsme samostatný transparentní účet: 2800851507/2010. Prostředky z tohoto účtu budou použity pouze na realizaci díla.

Členské příspěvky a jiné výdaje jsou evidovány na provozním účtu, kde je možné nahlédnout do hospodaření spolku: 2400851524/2010

U finanční podpory vzniká nárok na odečet od základu daně. Budete-li potřebovat doklad o přijetí daru, kontaktujte nás prosím na našem e-mailu. Darovací smlouva ZDE

Více informací ohledně darů prosím pište na spolek@sykora2020.cz